Vick FoundationTranslation Company-EVS TranslationsEnglish | Deutsch  Bulgarian |  Español |  Français | Italiano


FreeFind

 

 

Jury Konkursu 2005

 

Diko Fuczedżiew

Diko Fuczedżiew

Diko Fuczedżiew jest jednym z najwybitniejszych bułgarskich powieściopisarzy. Jest autorem ponad 20 książek, dwa jego utwory zostały sfilmowane. Zajmuje się czynną działalnością dziennikarską. Pracował jako dziennikarz w dzienniku „Wieczorne Wiadomości“, jako redaktor w wydawnictwie „Narodna Młodzież“ i w komisji scenariuszy Bułgarskiej Kinematografii. Od 14 lat pracuje w Stowarzyszeniu Literatów Bułgarskich.

Od 1973 do 1976 roku odpowiadał za działalność kulturalną w Ambasadzie Bułgarskiej w Paryżu. Przez 16 lat był głównym kierownikiem artystycznym i dyrektorem Teatru Narodowego im. Iwana Wazowa.

Diko Fuczedżiew urodził się w 1928 r. we wsi Gramatykowo, w województwie Burgaskim. Ukończył studia wyższe na Wydziale Prawna Uniwersytetu Sofijskiego im. Św. Klimenta Ochridzkiego.

 

 

Kirił Topałow

Kirił Topałow

Kirił Topałow jest profesorem literatury bułgarskiej na Uniwersytecie Sofijskim im. Św. Klimenta Ochridzkiego i w Państwowej Akademii Sztuki Teatralnej i Filmowej im. Kr. Sarafowa. Wykłada także na Nowym Uniwersytecie Bułgarskim.

Jest autorem licznych badań naukowych, książek, opowiadań dla dzieci, scenariuszy filmów fabularnych i dokumentalnych, jak również wielu sztuk teatralnych. Znaczna część jego powieści została przetłumaczona za granicą.

Jest członkiem Stowarzyszenia Literatów Bułgarskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy, Międzynarodowego PEN CLUB, Światowej Akademii Hellenistycznej „Arkadia“, Międzynarodowej Akademii Badań Hellenistycznych „Kozmas Etolos“, członkiem honorowym Narodowego Związku Pisarzy Greckich i Stowarzyszenia Tłumaczy Greckich. Jest Prezesem Akademii Cywilizacji Bałkańskiej, Narodowego Stowarzyszenia im. G.S. Rakowskiego i Instytutu Bezpieczeństwa Euroatlantyckiego, Dyrektorem Instytutu Demokracji i Stabilności w Europie Południowo-Wschodniej.

Kirił Topałow urodził się 21 maja 1943 r. w Sofii. Studiował Filologię Nowogrecką na Uniwersytecie Ateńskim. W okresie od 1997 do 1998 r. był dyrektorem Biblioteki Narodowej im. Św. Cyryla i Metodego, od 1998 do 2002 roku był ambasadorem w Grecji, a od 2003 roku jest radnym gminy Sofii.

 

 

Nikołaj Stojanow

Nikołaj Stojanow

Nikołaj Stojanow jest twórcą i założycielem Międzynarodowej Fundacji „Balkanika“, która ufundowała coroczną nagrodę narodów bałkańskich za literaturę, znaną jako Nobel Bałkański. Odznaczony został złotym orderem Cyryla i Metodego.

Jest autorem 12 książek (proza), licznych słuchowisk radiowych, scenariuszy do kilku filmów fabularnych. Przekładał z francuskiego utwory Georges-Olivie Chateaurenaud, Patrick Modiano i Fransoise Sagan.

Nikołaj Stojanow jest członkiem Stowarzyszenia Literatów Bułgarskich i Stowarzyszenia Dziennikarzy Bułgarskich. Otrzymał wiele nagród literackich i prestiżowych europejskich wyróżnień za poetycką prozę.

Nikołaj Stojanow urodził się w 1948 r. w mieście Karłowo. Ukończył Uniwersytet Sofijski im. Św. Klimenta Ochridzkiego, wydział Filologii Bułgarskiej. Specjalizował się w zakresie współczesnej literatury światowej we Francji.

Nikołaj Stojanow założył pierwszy klub czytelniczy w Bułgarii oraz czasopismo katalogowe „Klub Koneserów Książki“. Pracował w tygodniku „Puls“, Bułgarskiego Radia – Redakcja Literacka, w Wytwórni Filmów Fabularnych – Komisji Scenariuszowej oraz długie lata pracował w piśmie „Płomień“ na stanowisku zastępcy redaktora naczelnego.

Obecnie jest dyrektorem grupy wydawniczej „Biblioteka 48“ i redaktorem naczelnym pisma „Świat i Dyplomacja“ (Le Monde diplomatique).

 

 

Władimir Trendafiłow

Władimir Trendafiłow

Władimir Trendafiłow jest poetą, autorem publikacji w zbiorach akademickich i wydawnictwach periodycznych oraz tłumaczem. Uczestniczy w licznych debatach poświęconych problematyce literatury, kultury i masmediów.

Jest autorem książek: "Niezatarty obraz w lustrze" (1996 r.), „Tydzień w akwarium literackim " (1999 r.), zbiorów wierszy: „Cztery Fokusy“ (1997 г.) i "Taniec śmierci kuglarza i inne wiersze” (1999 r.).
Wspólnie z Aleksandrem Szurbanowem opracował „Odbiór przekładów literatury europejskiej w Bułgarii“ Tom 1: „Literatura Angielska“ (2000 r.).

Władimir Trendafiłow urodził się w Warnie w 1955 r. Ukończył Filologię Angielską na Uniwersytecie Sofijskim im. Św. Klimenta Ochridzkiego, gdzie prowadził wykłady do 2001 roku. Przez dwa lata pracował jako redaktor w wydawnictwie „Kultura Narodowa“. W 2001 roku został redaktorem naczelnym w „Bułgarskim Tekście“ EOOD – prywatnej agencji tłumaczeń i opracowania napisów do filmów.

Tłumaczy przeważnie poezję z języka angielskiego na język bułgarski. Do niego należy przekład wybranej poezji i prozy irlandzkiego klasyka i noblisty William’a Butler’a Yeats’a, który ukazał się w 1990 r. pod tytułem „Krew i Księżyc“. Przekłada utwory autorów takich jak: Sylvia Path, Ted Hudhes, Douglas Dan, wiersze takich autorów jak: James Dickey, Marek Strand, Robert S. Crilley, Charles Simich, Howard Nemeroff i in.

 

 

 

Validated by W3C HTML ValidatorValidated by HTML Validator,based on Tidy

Vick Foundation
Fundacja VICK’a
  |  Nagroda VICK’a
 |  Edward Vick  EVS firma tłumaczeniowa
  
Kontakt  Początek Mapa strony