Фондация ВИКTranslation Company-EVS Translations

Награда на Фондация ВИК за Български Роман на Годината

 

 

 


FreeFind

 

 

Извадка от Правилника на

ГОДИШЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС за наградата ВИК

"Български роман на годината"

 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

Включени в конкурса за наградата могат да бъдат книги, които отговарят на следните изисквания:

  • отговарят на изискванията на литературния жанр "роман", а именно "Голямо художествено произведение в проза, което представя в дадена среда героите като реални, запознава ни с тяхната психология, съдба и преживявания";
  • написани са от жив писател с българско гражданство;
  • издадени са на български език, от издателство, за първи път през годината, предхождаща присъждането на наградата.

 

ПОДБОР НА КНИГИТЕ

Журито ежегодно в подходящ срок публично оповестява провеждането на конкурса и условията за участие.

Всички български издатели и писатели могат да заявят за участие творби, отпечатани в периода от 01 януари до 31 декември на годината, предхождаща провеждането на конкурса без ограничение в броя на книгите. За да е валидно направено заявлението за участие, по пет екземпляра от всяка от предложените книги следва да бъдат представени безвъзмездно на разположение на членовете на журито.

При включване на дадена книга в списъка на подбраните книги, носителят на правата върху текста дава писмено съгласието си Фондацията да използва дизайна на корицата и да възложи превод на английски език. На автора на текста, спечелил голямата награда, преводът се предоставя безплатно.

 

 

Победители 2009

Милен Русков-“Захвърлен в природата”

Захари Карабашлиев-“18% сиво”

 

Жури 2009

СЪСТАВ НА ЖУРИТО БЪЛГАРСКИ РОМАН НА ГОДИНАТА НА ФОНДАЦИЯ ВИК 2009 : Проф. Милена Кирова, Проф. Светлозар Игов, Кристина Патрашкова, Георги Тенев

Validated by W3C HTML ValidatorValidated by HTML Validator,based on Tidy

Фондация ВИК
Фондация ВИК
  |  Награда ВИК
 Едуард Вик   Вик Транслейшънс EVS
  Контакти  НачалоКарта